Analityka chemiczna

Wykonujemy profesjonalne analizy na potrzeby podmiotów z różnych sektorów gospodarki, które zajmują się produkcją lub badaniem związków chemicznych. Nasze usługi są skierowane do firm z branży agrochemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, a także do przedsiębiorstw z obszaru nowoczesnych technologii. Ponadto, współpracujemy z jednostkami badawczo-rozwojowymi i organami kontrolnymi, które potrzebują niezawodnych i dokładnych wyników analiz. W zakres naszych usług wchodzą między innymi:

  • Analizy z wykorzystaniem zaawansowanych technik chromatograficznych, spektroskopowych i spektrometrycznych, takich jak chromatografia gazowa (GC), chromatografia cieczowa (HPLC), spektrometra mas (MS), magnetyczny rezonans jądrowy (NMR), spektroskopia w podczerwieni (IR) i spektroskopia UV-Vis. Te techniki pozwalają nam na identyfikację i ilościowe oznaczanie rozmaitych związków organicznych w próbkach stałych, ciekłych i gazowych
  • Opracowywanie i walidacja nowych metod analitycznych, które są dostosowane do specyficznych wymagań i potrzeb naszych klientów
  • Zastosowanie odczynników derywatyzujących w oznaczeniach HPLC-MS, GC i GC-MS
  • Izolacja, identyfikacja i określanie struktury związków organicznych, które są obecne w próbkach naturalnych lub syntetycznych
  • Certyfikacja i recertyfikacja wzorców analitycznych, które są używane przez naszych klientów w specjalistycznych badaniach  
  • Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji, która jest niezbędna do uzyskania zezwoleń, rejestracji, certyfikatów lub patentów na produkty lub procesy związane z zastosowaniem związków chemicznych. Nasze laboratorium pomaga w sporządzaniu raportów, protokołów, wniosków i innych dokumentów, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i doradzimy Ci najlepsze rozwiązania dla Twoich potrzeb.