• Projektowanie
  i optymalizacja procesów

  Oferujemy optymalizację i skalowanie pojedynczych reakcji oraz procesów. Nasze szczególne doświadczenie dotyczy procesów katalizowanych związkami metali przejściowych. Dysponujemy urządzeniami pozwalającymi na prowadzenie reakcji w skali multikilogramowej zarówno w podwyższonej jak i obniżonej temperaturze oraz pod zwiększonym ciśnieniem.

  więcej

 • Synteza kontraktowa

  Oferujemy związki organiczne niedostępne komercyjnie, możemy je dla Państwa zsyntetyzować niezależnie od skali. Zapewniamy dostawę zamówionych związków w krótkim terminie wraz z powtarzalnymi procedurami i wynikami analiz strukturalnych oraz czystości produktu.

  więcej

 • Analityka chemiczna

  Usługi analityczne, które oferujemy dotyczą zarówno określania struktury związków organicznych za pomocą metod chromatograficznych (UHPLC/MS, prep-HPLC, GC/MS) i spektroskopowych (MS, NMR, IR, UV-Vis) jak również opracowywania procedur, syntezy wzorców i walidowania metod analitycznych.

  więcej

O nas

Synthex Technologies Sp. z o.o. to firma chemiczna powstała z myślą o tym aby oferować szeroką gamę usług związanych z syntezą unikalnych związków organicznych na potrzeby wszystkich branż przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i elektronicznego. Od pomysłu poprzez jego realizację do wdrożenia w praktyce przemysłowej. Oferujemy projektowanie syntezy, jej wykonanie, skalowanie oraz doradztwo. Dzięki doskonałemu zespołowi będącego kombinacją wieloletniego doświadczenie oraz młodości i entuzjazmu podejmujemy się każdej syntezy.

Synteza organiczna

Synteza
organiczna

Oferujemy związki organiczne niedostępne komercyjnie, możemy je dla Państwa zsyntetyzować niezależnie od skali. Zapewniamy dostawę zamówionych związków w krótkim terminie wraz z powtarzalnymi procedurami i wynikami analiz strukturalnych oraz czystości produktu.

czytaj więcej

Usługi analityczne

Usługi
analityczne

Usługi analityczne, które oferujemy dotyczą zarówno określania struktury związków organicznych za pomocą metod chromatograficznych (UHPLC/MS, prep-HPLC, GC/MS) i spektroskopowych (MS, NMR, IR, UV-Vis) jak również opracowywania procedur, syntezy wzorców i walidowania metod analitycznych.

czytaj więcej

Projektowanie i optymalizacja procesów

Projektowanie
i optymalizacja procesów

Oferujemy optymalizację i skalowanie pojedynczych reakcji oraz procesów. Nasze szczególne doświadczenie dotyczy procesów katalizowanych związkami metali przejściowych. Dysponujemy urządzeniami pozwalającymi na prowadzenie reakcji w skali wielokilogramowej w warunkach podwyższonej jak i obniżonej temperaturze oraz pod zwiększonym ciśnieniem.

czytaj więcej

Inżynieria odwrotna

Inżynieria
odwrotna

Oferujemy usługi, które obejmują opracowanie nowych ścieżek syntezy komercyjnie dostępnych związków organicznych oraz nowych metod przemysłowego ich wytwarzania. Od przeglądu literatury, opracowania studium wykonalności do syntezy i przygotowania prototypu.

czytaj więcej

Zakres działania

Ostatnie na blogu

Węglowodory platońskie

Węglowodory platońskie

Dawni Grecy uważali wielościany foremne, zwane bryłami platońskimi, za jeden z przejawów  boskiej doskonałości. Przyjrzyjmy się więc po krótce mało znanej grupie węglowodorów nasyconych, będących wielościanami foremnymi świata chemii organicznej, czyli węglowodorom platońskim.

Czytaj więcej

11 Noblistów związanych z Polską, o których istnieniu nie wiedziałeś

11 Noblistów związanych z Polską, o których istnieniu nie wiedziałeś

W powszechnej świadomości utarło się, że mianem „polskich noblistów” określa się wyłącznie 6 osób: Marię Skłodowską-Curie, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza, Lecha Wałęsę oraz Wisławę Szymborską. W niniejszym tekście w kolejności chronologicznej wspomniani zostaną inni laureaci Nagrody Nobla związani w mniejszym lub większym stopniu z kulturą i/lub państwowością polską.

Czytaj więcej

Wyspa stabilności

Wyspa stabilności

Ostatnie z uzyskanych składowych układu okresowego, takie jak oganeson i tenes charakteryzuje okres półtrwania rzędu milisekund. Czy oznacza to, że de facto osiągnęliśmy już granice układu okresowego?

Czytaj więcej

Synthex Technologies Sp. z o.o. ul. Gagarina 7/134B 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000412671 Kapitał zakładowy: 1 566 000 PLN NIP 9562299641, REGON 341218769

Copyright © 2016. projekt Synthex wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie